Hoe ik je kan helpen

Behandeling kan plaatsvinden in de specialistische (SGGZ) of Basis GGZ (BGGZ). Dit hangt van de verwijzing en de hulpvraag af. De tarieven zijn gelijk, maar voor BGGZ geldt dat het aantal sessies beperkt is.

laagdrempelig

We starten met een kennismakingsgesprek van ongeveer een uur waarin ik luister naar je verhaal en ook wat (verhelderende) vragen stel. Ik leg je uit wat mijn werkwijze is en vertel iets over de administratieve documenten die nodig zijn als we gaan samenwerken. In dit gesprek wordt meestal duidelijk waaraan je wilt werken en hoe we dat zouden kunnen aanpakken.

 In het eerste gesprek wordt op basis van verschillende vragen de zorgvraagtypering vastgesteld op basis waarvan gekeken kan worden of jou vraag binnen de praktijk kan worden behandeld. Dit heeft met name ook te maken met de intensiteit en de duur die ik binnen mijn praktijk aan zorg mag aanbieden volgens de zorgverzekeraar.  

Je kunt na dit gesprek ook nog besluiten af te zien van onze samenwerking. Wel geef ik je alvast de besproken papieren documenten mee, om te tekenen voor als je wel doorgaat. Die kun je dan bij de tweede afspraak meenemen.

behandelvormen/zorgaanbod:

In de behandeling kan ik gebruik maken van: