Klachten & vertrouwenspersoon

Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP). 

Doel

Doel van de klachtenregeling is om uw ongenoegen zo snel mogelijk weg te nemen, het voorkomen van soortgelijke onvrede of klachten alsmede het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de zorgverlening.

De psychologen, aangesloten bij de NVGzP, proberen hun werkzaamheden natuurlijk zo goed mogelijk te verrichten. Menselijke fouten en onzorgvuldigheden zijn daarbij echter niet altijd te voorkomen of uit te sluiten. Ook in de communicatie en bejegening kunnen misverstanden ontstaan. Hierdoor kunnen onvrede en klachten optreden.

Stap 1: Samen oplossen

In geval van onvrede of klachten kun je deze het beste direct en open met mij bespreken. Dit werkt vaak ook het snelste. Als je dat prettig vind mag je altijd iemand meenemen.

Stap 2: De klachtenfunctionaris

Het kan gebeuren dat je het moeilijk vindt om een klacht met mij te bespreken. Of dat je niet helemaal tevreden bent met het resultaat van deze bespreking. In dat geval kun je je klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen. Deze kan je adviseren over hoe je probleem op te lossen. In geval van een klacht heeft je de keuze tussen bemiddeling door de klachtenfunctionaris of formele behandeling door de klachtencommissie.

Ook kan het zijn dat je je klacht beter aan een externe instantie voor kan leggen, zoals de geschillencommissie of het tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

De klachtenfunctionaris gaat samen met je na welke mogelijkheid voor jou het beste is.

Stap 3: Bemiddeling, klachtencommissie of geschillencommissie

Bemiddeling Als je kiest voor bemiddeling, kan de klachtenfunctionaris bemiddelend optreden tussen ons. Er kan dan relatief snel een oplossing worden gevonden. Als je niet tevreden bent over de uitkomst van de bemiddeling, kun je er altijd voor kiezen alsnog een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

Klachtencommissie

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die een uitspraak doet over je klacht. De klachtenfunctionaris kan je meer vertellen over deze procedure en kan je eventueel helpen met het opstellen van een brief.

Geschillencommissie

Je kunt, als je niet tevreden bent met de uitspraak van de klachtencommissie, altijd nog een beroep doen op de geschillencommissie. Maar je kunt ook rechtstreeks naar de geschillencommissie als je denkt dat je klacht daar beter behandeld kan worden. Dat kan bijvoorbeeld als het gaat over een tegemoetkoming in schade die je geleden heeft.

Praktische informatie

Wie kan er een klacht indienen?

Een cliënt of oud-cliënt , diens wettelijke vertegenwoordiger(s), diens nabestaanden, een door de cliënt gemachtigde vertegenwoordiger of 'andere naaste' die een klacht indient.

Ook kan een klacht worden ingediend door een jeugdige, ouder of pleegouder in het kader van de verlening van jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering.

Het indienen en de behandeling van een klacht zijn gratis. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Contact De klachtenfunctionaris is Piet de Boer. U kunt hem in kantooruren mobiel bereiken op nummer 06-81 941 801 of u kunt mailen via klachten@nvgzp.nl. Hij neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op.

De NVGzP is de vereniging voor psychologen die wettelijk erkend zijn als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Dit betekent dat de psycholoog voldoet aan wettelijk vastgelegde opleidingseisen en valt onder het wettelijk tuchtrecht. Daarnaast is jou psycholoog aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP. Zo ben je verzekerd van kwalitatief goede en verantwoorde zorg!