Zoeken:

contact verwijzers

Praktijk van Grevenstein biedt kort- en langdurende specialistische behandelingen aan adolescenten (18-23 jaar) en volwassenen met uiteenlopende psychische klachten vanuit:

 • de vergoede GGZ ( zorgverzekeraar )
 • particulier

Je kunt clienten aanmelden met klachten passend bij:

  • Stemmingsstoornissen (somberheid, depressie)
  • Burn-out klachten en overspannenheid
  • Verwerkingsproblemen na een traumatische gebeurtenis/vroegkinderlijke trauma
  • Angstklachten (spanning, paniek, piekeren, fobie├źn, dwang)
  • Persoonlijkheidsproblemen 
  • Negatief zelfbeeld, problemen met assertiviteit of sociale vaardigheden
  • Problemen in de omgang met anderen
  • Problemen in het hanteren van emoties/geremdheid in het ervaren van emoties
  • Partnerrelatieproblemen
  • Onbegrepen lichamelijke klachten/psychosomatische klachten
  • Rouwverwerking

Bij problematiek zoals psychotische- en/of dissociatieve klachten of Bi-polaire stoornissen en manie zal in overleg moeten worden bekeken welke mogelijkheden er zijn. De praktijk heeft geen crisiopvang en is niet in de gelegenheid om eventueel medicamenteuze behandeling te bieden. In een acute fase kan dan niet voldoende hulp worden geboden. In meer stabiele fasen zijn er meestal wel mogelijkheden. Hierin kan ook worden samengewerkt met collega instellingen, dan is er meestal sprake van een deelbehandeling.

Als er sprake is van verslavingsproblematiek, vergt de verslaving eerst aandacht voordat de overige problematiek behandeld kan worden en verwijs ik u door naar Brijder verslavingszorg.

Belangrijk om te weten is dat de zorg met betrekking tot de volgende problemen niet worden vergoed door de zorgverzekeraar:

 • Aanpassingsstoornissen
 • Problemen op het werk
 • Slaapstoornissen
 • Verstandelijke beperking
 • Communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis.
 • Lichte eetbuistoornis

Praktijk van Grevenstein heeft contracten afgesloten met verschillende zorgverzekeraars. Een overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars vind je hier. 

Verwijsbrief

De eisen die die NZA aan de verwijzing stelt zijn voor mij als behandelaar belangrijk voor de rechtmatigheid van de zorg die ik lever. Ik moet  bijvoorbeeld het type verwijzer en de AGB-code van de verwijzer registreren. De verwijzer hoeft geen inschatting te maken van bijvoorbeeld de behandelduur of de vermoede DSM-V stoornis maar wel aangeven dat ze een indicatie zien hiervoor. Lees hier meer over verwijzing en het verwijsmodel.

Actuele wachttijden staan onderaan de pagina vermeld.

Voor overleg ben ik telefonisch bereikbaar op 0625060520  

Ik ben aangesloten bij zorgmail: 500119954@lms.lifeline.nl

of Zivver, ik reageer doorgaans binnen twee dagen.