Zoeken:

Eisen verwijsbrief

In de verwijzing door de huisarts spelen 5 criteria rol:

 • vermoeden van DSM benoemde stoornis
 • ernst problematiek
 • risico
 • complexiteit
 • verloop van de klachten

Informatie op de verwijsbrief:

 • Vermoeden DSM-V stoornis
 • Verwijzing echelon (GBGGZ of SGGZ)
 • Gegevens (incl AGB code) verwijzer
 • Patiëntgegevens
 • Plaats en datum verwijzing
 • Handtekening verwijzer

Niet op verwijsbrief:

 • Diagnose
 • Soort product
 • Aard van de behandeling

Geldigheidsduur verwijzing:
9 maanden (275 dagen): ingangsdatum is aanmelddatum bij GGZ‐aanbieder. Dit is de datum waarop de aanmelding bij de GGZ‐aanbiederbinnenkomt.

verwijsafspraken zorgprestatiemodel