Over je eigen dossier & Blockchain

Over je eigen dossier en Blockchain

De transformatie in de jeugdzorg moet er voor zorgen dat gezinnen en jongeren centraal staan en dat zorgorganisaties beter gaan samenwerken. Het moet vooral integraal. In de praktijk bevindt de verbinding tussen de verschillende organisaties zich naar mijn idee nog vooral op imago-niveau om te kunnen overleven in het transitiegeweld. Op zich logisch, maar de illusie dat we werkelijk grote innovatieve stappen maken moeten we denk ik doorbreken.

Ik denk dat organisaties vooral binnen de eigen muren zoeken naar mogelijkheden om opvallend voor de dag te komen. Daar zitten zeker mooie concepten bij, maar wil je het echt anders dan moet je niet alleen af van de schotten binnen de zorg maar ook de schotten tussen organisaties, instellingen, behandeldisciplines en gemeenten.

Geïntegreerd werken en het gezin centraal stellen is niet hetzelfde als het hebben van een multidisciplinair team of het hebben van verschillende specialisten binnen je instelling die aansluiten bij de vraag van het gezin. Geïntegreerd werken heeft met name te maken met WAT je samen doet en HOE je dat samen doet. Maar vooral ook de oprechte intentie om de gezinnen en jongeren hierin een centrale rol te geven en samen met elkaar de steigers bouwen waarbinnen het gezin zijn  doelen kan bereiken.

In mijn beleving begint dat bij het gezin of de jongere zijn vraag of behoefte zelf te laten stellen en delen op de manier die bij hem/haar past. Een eigen “dossier” dat ook van hem of haar is en blijft. Net als Mijn DigiD, Mijn studie, Mijn pensioen etc. dus waarom dan niet ook Mijn zorg? Dan wel zo dat je volledige toegang hebt zonder autorisatiebeperkingen.

Hoe zou het zijn als de verschillende gemeenten gezamenlijk één systeem zouden faciliteren waarbinnen de cliënt zelf zijn dossier aanmaakt, en dit dus ook zelf kan houden wanneer de zorg is afgerond? Binnen dat systeem zou je als cliënt je vragen en zorgen en voortgang als een dagboek, snapchat, blog kunnen bijhouden. En als je het nodig vindt mag je dit delen met bijvoorbeeld de huisarts, een ervaringsdeskundigen of wellicht met een psycholoog. Is de hulpvraag zo dat het nodig is dat er een plan moet komen en dat verschillende mensen samen gaan werken met de cliënt dan kan iedereen in hetzelfde systeem werken, mooi toch! Nieuwe technologie, denk aan Blockchain, moet in staat zijn hier een goede oplossing voor te bieden.

Dit vraagt natuurlijk achter de schermen de nodige organisatorische aanpassingen van de bureaucratische machines die we hebben ingebouwd om maar vooral te zorgen dat de zorg beheersbaar is. Denk aan beschikkingen, forecast, Rom, toewijzingen plafonds en nog meer van dergelijke procedures die geen enkele bijdrage leveren aan de doelen die de gezinnen en jongeren zelf hebben.

Het is spannend maar wie weet wat het oplevert !

Terug naar overzicht