Zoeken:

Klachten & vertrouwenspersoon


REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING PSYCHOLOGISCHE ZORG WKKGZ, OPGEZET VANUIT NIP

Praktijk van Grevenstein is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling psychologische zorg Wkkgz, opgezet vanuit NIP.

Ga naar website NIP 

Stap 1: bespreek je onvrede met de behandelaar

Als je een klacht hebt over je behandelaar of de behandeling, dan kun je die in eerste instantie het beste met hem of haar zelf bespreken. Een gesprek over je onvrede kan verheldering geven en is een kans om snel misverstanden op te lossen.

Stap 2: neem contact op met de klachtenfunctionaris

Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of misschien krijg je onvoldoende gehoor. Dan kun terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. NIP werkt hiervoor samen met de klachtenfunctionarissen van Klacht&Company.

Vul eerst het klachtenformulier [volgt z.s.m.] in en mail die naar nip@klachtencompany.nl. Zo voorzie je de klachtenfunctionaris meteen van belangrijke informatie. De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van het formulier binnen twee werkdagen contact met je op. Vind je het lastig om het klachtenformulier in te vullen of wil je liever eerst overleggen, dan kun je ook bellen naar 088 – 234 16 01.

Stap 3: gesprek en verdere acties

De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht, bespreekt met je wat je wilt bereiken en wat passende stappen kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een schriftelijk antwoord van je behandelaar, als eerste stap. Ook kan de klachtenfunctionaris jou en je behandelaar begeleiden om de zaak verder uit te praten (bemiddelingsgesprek). De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig, hij oordeelt niet. Wat jij en de klachtenfunctionaris met elkaar bespreken is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is jouw instemming daarvoor nodig.

Stap 4: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, stuurt je behandelaar je een bericht met de uitkomst van de klachtafhandeling. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die jij en de behandelaar onder begeleiding van de klachtenfunctionaris met elkaar hebben gemaakt.

Niet tevreden met de uitkomst?

Ben je het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling? Dan kun je de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie psychische en pedagogische zorg. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt je klacht. De commissie hoort daarbij beide partijen. De geschillencommissie kan ook oordelen over een schadevergoeding, als je dat hebt gevraagd. Je behandelaar moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor jou géén kosten verbonden.

Schakel je zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaal je uiteraard wel zelf de kosten van deze bemiddeling of advisering. Als je besluit om na afronding van de klacht naar de geschillencommissie te gaan dan betaal je eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50. Dit bedrag krijgt je terug als de geschillencommissie oordeelt dat je gelijk hebt.


Doelstellingen van deze klachten- en geschillenregeling zijn:

a. Het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie tussen klager en zorgaanbieder en het komen tot oplossing van binnen deze relatie spelende problemen.

b. Recht doen aan de individuele klager.

c. Het systematisch verzamelen van klachten teneinde een beter zicht te krijgen op tekortkomingen in de psychische en pedagogische zorg om daardoor beter te kunnen inspelen op de behoefte van de cliënt in het algemeen en om daardoor soortgelijke onvrede of klachten te kunnen voorkomen.

d. Controle op en evaluatie van de onder c. benoemde gegevens in het kader van de beleidsvorming ter bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg.