Zoeken:

ROM vragenlijsten bij 18+

ROM vragenlijsten die helpen bij je behandeling

Patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg krijgen, meestal op hun e-mailadres en om de 3 tot 6 maanden een verzoek om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst word je gevraagd hoe het met je gaat. Het gaat om heel vertrouwelijke privégegevens. Deze gegevens worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of je weleens aan zelfmoord denkt, gelukkig bent in je relatie, tevreden bent met je seksleven, angstig bent of stemmen hoort.
Door deze vragenlijst regelmatig in te vullen, krijgen jij en je behandelaar een beter beeld hoe het met je gaat en of het noodzakelijk is om je behandeling bij te stellen. Het is dus een handige manier om de behandeling te evalueren. Dit wordt de klinische ROM genoemd. De vragenlijsten worden ook wel ROM-vragenlijsten genoemd. ROM staat voor Routine Outcome Measuring.

ROM vragenlijsten om te benchmarken: wat is dat?

Al enige tijd worden ingevulde ROM-vragenlijsten naar een databank gestuurd. Deze databank is Akwa GGZ, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ en is mede opgericht en gefinancierd door de zorgverzekeraars.

Zo worden data van patiënten vanuit allerlei GGz-instellingen of vrijgevestigde praktijken verzameld. Op deze manier wil men de kwaliteit van de zorg meten. Het meten van de kwaliteit met data van verschillende instellingen, wordt benchmarken genoemd.

Om welke gegevens gaat het?

Naast de ROM-vragenlijsten worden ook nog andere gegevens automatisch uit het elektronisch medisch dossier gehaald en naar dezelfde databank gestuurd. Deze gegevens worden de minimale dataset (MDS) genoemd. 

Moet een behandelaar ROM’en?

ROM’en moet, maar aanleveren is niet verplicht.

Zorgverzekeraars kunnen het ROM’en verplicht stellen. ROM’en is ook een eis uit de Wkkgz (artikel 7).  De verplichting om te ROM’en geldt dus ook voor behanelaren die ongecontracteerd werken.

Moet ik voor al mijn patiënten ROM’en?

Ik hoeft niet te ROM’en bij patiënten die daar bezwaar tegen hebben. Ik moet dit dan wel in het dossier noteren.

Moet ik ROM-gegevens aanleveren en zo ja, waar dan?

Nee, aanleveren is niet verplicht. Het kan wel, maar het mag enkel op basis van individuele toestemming van de patiënt. Aanleveren, kan dan bij GGZ Dataportaal, een service van Akwa GGZ.

ROM-data aanleveren in de toekomst weer verplicht?

Dat is nog niet bekend. Mocht er weer een verplichting komen, dan kan dat niet met terugwerkende kracht: van lopende of afgesloten behandeltrajecten hoeft ik geen ROM-data meer aan te leveren.

Wat als je dat niet wilt??

Je kunt bij mij aangeven dat je niet wilt dat je medische ROM-data aangeleverd en verwerkt worden in de databank. 

Belangrijk om te weten is dat dit geen gevolgen heeft voor (de vergoeding van) je behandeling. 

Je keuze moet schriftelijk vastgelegd worden in een verklaring die zowel door jou als mij ondertekend moet worden. Daarna zal deze aan het medisch dossier toegevoegd worden. Je kunt bij mij vragen om een voorbeeldverklaring.